O mně


Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem psychologii, francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UKF v Nitre (SR). Akademická studia jsem ukončila na Univerzitě Komenského v Bratislavě rigorózní zkouškou (PhDr.) z oboru psychologie a obhajobou práce “Psychoanalytický pohled na nevědomé příčiny neplodnosti”. Jsem certifikovaná psychoterapeutka s výcvikem v PCA (Person Centered Approach, www.pca-institut.cz)  a v Psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii v IPPART (Institut psychoanalytické párové psychoterapie, www.ippart.cz). Zároveň jsem kandidátkou ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, www.cspap.cz) a členkou ČAP (České asociace pro psychoterapii, www.czap.cz). Pracuji v duchu humanistické a psychoanalytické psychoterapie. Řídím se etickými zásadami pro psychoterapii a splňuji evropské normy pro poskytování psychoterapie podle EAP (European Association for Psychotherapy). Od roku 2008 pracuji v soukromé poradenské praxi.

Nabízím

Jedinečné a bezpečné místo, kde se můžete zastavit, pobýt, přežít a pochopit sebe, vztah k sobě nebo k jiným lidem. V průběhu sezení jsem vaším průvodcem na cestě jak se o sobě dozvědět více, hlouběji, být se sebou v úzkém kontaktu a naslouchat svému prožívání, náladám, pocitům, myšlení. Pro někoho marnost, pro někoho nutnost. Nabízím prostor a vztah důvěry, respekt, takt a ohleduplnost. Rovněž zůstávám sama sebou, otevřeně prožívám své pocity a jednám v souladu s nimi, uvědomuji si je a poskytuji vám svůj vhled, aby jste mohli lépe:

Porozumět sobě a svým potížím
Objevovat a využívat vlastní vnitřní rezervy
Zlepšit svůj vztah k sobě i k druhým
Prožít svůj život smysluplnější
Zabydlet se ve vlastním životě


Specializuji se na psychoanalytickou individuální a párovou psychoterapii (jak pro heterosexuální i homosexuální páry). Blízká jsou mi témata:
ženství, intimita, mateřskost, sexualita, neplodnost, sterilita, potíže s početím či těhotenstvím, menopauza a s nimi spojené pocity úzkosti, obav, strachů nebo depresivních stavů.

Individuální sezení 1000 Kč / 50min.
Párové sezení 1500 Kč / 50 min.
Skupinové sezení 500 Kč / 150 min.

Párové poradenství

Každý vztah, dříve či později, čelí nějaké potíži:
ztráty důvěry, vzájemného nepochopení, komunikačních problémů, nepřátelství, žárlivosti, vyhýbání se konfliktům, nevěry, intimních a sexuálních potíží, ztráty vzájemné touhy, přitažlivosti, potíží s otěhotněním, rodičovstvím, separace, rozvodu…

V mé terapeutické práci s párem Vám nedávám rady, návody, úkoly a doporučení jak se máte ve vztahu chovat, co cítit, co prožívat. Nejde ani o uzavíraní racionálních dohod a kompromisů či hledání „viníka“. Naopak se Vám snažím zprostředkovat pocity neporozumění, frustrace, bezradnosti, bezvýchodnosti. Cílem párové terapie je, aby jste se cítili oprávněni tyto pocity společně prožívat a sdělovat si je, aby jste se jich nemuseli vzdát nebo se vůči nim bránit. Poznat PRAVDU o vztahu a rozvíjet vlastní schopnost řešit vztahové obtíže je zdárný výsledek párové terapie. Sezení párové terapie probíhá vždy za přítomnosti obou partnerů.

Sebezkušenostní skupina

Skupina je určena pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím druhých lépe porozumět sobě samým a s pomocí druhých hledat odvahu k novým životním krokům. Je určena pro dospělé klienty s neurotickými, úzkostnými a depresivními obtížemi a problémy v mezilidských vztazích. Skupina je polootevřená, má max. 11 členů a schází se, od r. 2010 bez přerušení, každé pondělí od 17:00 do 19:30 v centru DA-psychoterapie, Vyšehradská 43, Praha 2. Vedeme ji společně s kolegou psychologem a psychoterapeutem Mgr. Pavlem Pavlovským. Vstupní pohovory pro nové zájemce probíhají v průběhu celého roku a nové členy přijímáme cca 2-3 krát ročně.

Kontakt


PhDr. Zuzana Kráčmarová Turáková
.
Individuální/párová sezení:
Čínská 18, Praha 6–Bubeneč

Skupinová sezení:
Vyšehradská 43, Praha 2

Nejsem smluvně vázána se žádnou pojišťovnou. Máte zaručenou anonymitu a jistotu, že všechno, o čem si budeme na terapii povídat je vázáno mlčenlivostí. Komunikace mezi mnou a vámi je důvěrná. Platby za terapie jsou dohodnuty na prvním setkání. Omluvy za sezení akceptuji 48h dopředu, jinak je terapie hrazena ve 100% výši. Objednat se můžete přes e-mail, telefonicky v pracovních dnech nebo přes kontaktní formulář.Telefon

+(420) 737 116 881

Email

terapie@zuzanakracmarova.cz